Project Description

ZAWSZE OSTRE UJĘCIA CHOĆ

Ostrość to pojęcie burżuazyjne.

– Henri Cartier-Bresson –

ZOBACZ WIĘCEJ W PORTFOLIO